Välkomna till den första svenska studiecirkeln i hiphop studies

Hiphop studies är ett ämne som växer i den amerikanska universitetsvärlden. Det forskas, skrivs böcker och undervisas i detta ämne. Hiphop studies tog fart runt millenieskiftet, när människor ur hiphopgenerationen själva började ta plats inom akademien. De studerade hiphop från ett innifrånperspektiv, och utrustade med egna erfarenheter kunde de fördjupa sin förståelse av hiphopens betydelse ur ett socialt, kulturellt, politiskt och estetiskt perspektiv. Continue reading