Session 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Tisdag 18 mars
Plats: Folkuniversitetet
Tid: 18-21
Sal: 116

HIPHOP i EUROPA

Till nästa session läser vi valda delar av antologin Hip-Hop In Europe – Cultural identities and transnational flows av Sina A. Nitzsche och Walter Grünzweig (red.) och funderar över hiphopens globalisering och vilken roll den har spelat i olika europeiska länders utveckling.

Session 22

Datum: Tisdag 18 februari
Plats: Folkuniversitetet
Tid: 18-21
Sal: 511

HIPHOP-HISTORIOGRAFI

Hiphop som tre uttryck eller fyra element?

Kulturhistorikern Jeffrey O.G. Ogbar har beskrivit hiphop som en kultur besatt av sin egen historia. Många av de mest intensiva och passionerade kontroverserna i hiphop har också just handlat om hur hiphopens historia ska beskrivas, om vilka som ska ingå, vem som var först, och var hiphop har sina rötter. Tänk till exempel på Bridge Wars under sent 1980-tal – där striden handlade om hiphop startade i Queensbridge eller Bronx.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bridge_Wars

Sedan början av 1990-talet har striden inte minst handlat om vilka ord som bör användas för att beskriva hiphop, där till exempel många av de äldre graffitimålarna från New York hävdar att man inte ska använda ordet graffiti. Samma sak gäller det länge vedertagna ordet breakdance, som idag uppfattas som nedsättande och/eller förlöjligande. Diskussionen har också rört sig på ett mer grundläggande plan där en tidigare beskrivning av hiphop som tre uttryck kom att ersättas av en där hiphop beskrivs som fyra element.

Till nästa gång ska vi läsa ett par texter från Source november 1993. Redaktionen firar att de ger ut sitt femtionde nummer med att göra detta till temanummer om hiphopens historia, och det är förmodligen det första försöket att med både historisk distans och från en journalistisk insiderposition teckna hiphopens historia. Numret har ett tydligt folkbildande anspråk, och är diskussion om hiphopens terminologi tycks just kommit igång – men där den specifika formuleringen av hiphop som fyra element ännu inte har etablerats.

Jacob Kimvall förbereder en kort presentation med äldre material som utgångspunkt för diskussionen.